Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 10x18 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x9 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x13 m2
790 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5.3 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x8 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x20 m2
10.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.8x21.5 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x8 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x3.5 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x7.5 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x24 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x7.5 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x19 m2
5.05Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13.5 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x15 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.6x15.5 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x6 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
1.97Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x8 m2
4.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x10 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x5 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x8 m2