Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x9 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x16 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x15 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x13 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x18 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x8.5 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x10 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8x5 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.3x9 m2
980 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
3.83Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x5.5 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
760 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x12 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16.5 m2