Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x17 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x24 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x11 m2
6.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x25 m2
7.15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
5.25Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x14.5 m2
16.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x27 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x12 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.3x19.5 m2
60 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x35 m2
8.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x21 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x16 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
3.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x20 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x12 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x13 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
14Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9.5x17.8 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
2.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6.5 m2