Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x5 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.3x6 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x11 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x9 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x9 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x10 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x18 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
7.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x12 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x8 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x11 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.8x8.5 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x15 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.4x30 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2