Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x11 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.7x14.1 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x11 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9x15 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x9 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x3.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
6.35Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x12 m2
10Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x14 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
2.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x13 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x15 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x11 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x20 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x20 m2