Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 78.4 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 50 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 15 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 50.4 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 100 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 19.25 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 85 m2
1.79Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x7.1 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.4 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 48 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 95.4 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 38.5 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 44 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 53 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.3x10 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2