Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 119.7 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 270 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
6.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 84 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30.8 m2
1.42Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 85 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.58Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 32.4 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 68 m2
1.49Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 47.6 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 59.8 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 50.4 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 77 m2
830 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 113.75 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28 m2