Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x7 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x15 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x8 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 6.4x8 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
1.79Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x14 m2
1.78Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x12 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.6x7 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.75x14 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x17.5 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x5.5 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x4 m2
2.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 3.5x19.5 m2