Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x10 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.8x27 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 10x20 m2
1.42Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5x17 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x13 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x7.5 m2
1.42Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x6 m2
1.67Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x8 m2
5.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12.5 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x10 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x14 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
1.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
760 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
1.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x4 m2