Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
850 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x6 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
870 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x14.5 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.5x18 m2
2.09Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x8 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.3x16 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 10x8 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x6 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x18 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x5 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x12 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x12 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x8.5 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x10 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x17 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x9 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x9 m2
2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2