Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x6 m2
735 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
1.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x11 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8.5 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x16 m2
1.22Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x4.3 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
1.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x4 m2
1.87Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x7 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x7 m2
1.02Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
3.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x20 m2
4.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x16 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x13 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x10 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x14 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x6 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x14 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x7 m2