Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 578.5 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 55 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 126 m2
1.8Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 54 m2
13Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 128 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
16Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.8 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
13.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 60 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 92 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 185.5 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35.2 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 126 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 157.5 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 200 m2
19.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 66 m2
5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 55.2 m2
7.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 53.75 m2
9 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 69 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 107.1 m2