Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.9Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 609 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
10.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 18x35 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1000 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 72 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.4x13.5 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.4 m2
34Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x25 m2
47Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 12x24 m2
29Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6.5x36 m2
92Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 9x58 m2
63Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 10x30 m2
25Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 168 m2
34Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x30 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
11.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
25.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 250 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 19.84 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
570 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 170 m2
3.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2