Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 68 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
25.84Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 312.5 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
10 Triệu
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 120 m2
5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 337.5 m2
2.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 45 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8x5 m2
14 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 72 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 80 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 52.5 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 74 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52.8 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
29Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 200 m2
3.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 74.8 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
5 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2 m2