Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
33Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 634 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
6 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 50 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8x5 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 99 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x7 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5x16 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 6x20 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x12.5 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 99 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.5x14 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
19Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 8.5x18.5 m2
15.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.1x26 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x10 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
10Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 256 m2
19Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x25 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14.5 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x17.5 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2