Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
55Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 35x100 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 74 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.5x20 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 1117 m2
10Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 15x35 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17.5 m2
14 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x9 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17 m2
12.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
5 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 30 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 2100 m2
12 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 115 m2
26 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 119.4 m2
14 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
410 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5800 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 245 m2
16.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x13 m2
7.45Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x5 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 150 m2
11 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x12 m2
79.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.3x19 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 42.9 m2