Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 15 m2
6 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 50 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
12 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 76 m2
13.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 98.3 m2
15 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60.4 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39 m2
5 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36.4 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 50 m2
50 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4000 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 190 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 170 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
190Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1000 m2
15.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 90 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.5 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39.6 m2
9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 42.5 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 92 m2