Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
7.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12.5 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x10 m2
16.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
13.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x15 m2
46 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x20 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x14.5 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 10x15 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x14 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x8 m2
11.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.6x18.5 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 10x16 m2
11.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x18 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x20 m2
15Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7x18 m2
6.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13.75 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x21 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12.5 m2
29Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x30 m2
26.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 21x40 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x22 m2