Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
15Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 12x26 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x10 m2
25Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 3000 m2
200 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 1200 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12.5 m2
8 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9x17 m2
12.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7x105 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x18 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 7x20 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36.9 m2
228Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 22x398 m2
6.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17.5 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6.7x20 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9x21 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x11 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x18 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x16.5 m2
18Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
14.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 7x19 m2