Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
35Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 118 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
24Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 132 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 20 m2
5 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: x m2
26 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 240 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 150 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 20 m2
650Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8000 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
7 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 50 m2
6 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 50 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 62 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 78 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54.4 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 13.2 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: x m2
5 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 30 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
60 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8000 m2