Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 120 m2
11.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 60 m2
25.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 250 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 19.84 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
570 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 170 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 150 m2
3.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 64.8 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 578.5 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 55 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 126 m2
1.8Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 54 m2
13Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 128 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 57.5 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
13 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 81.36 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
16Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.8 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
13.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2