Đất nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh thì việc đền bù sẽ như thế nào?

Tôi có mua miếng đất tại đường số 4 P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức năm 2012 và đã được cấp sổ hồng. Thế nhưng năm nay tôi muốn xây nhà thì được thông báo là nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh theo quyết định 6180.Như vậy nếu bị giải tỏa thì việc đền bù sẽ như thế nào và khi nào sẽ thực hiện quy hoạch. Trần Thu Hiền - Email: tranthuhien7@yahoo.com

Contents

Câu hỏi:

Tôi có mua miếng đất tại đường số 4 P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức năm 2012 và đã được cấp sổ hồng. Thế nhưng năm nay tôi muốn xây nhà thì được thông báo là nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh theo quyết định 6180.Như vậy nếu bị giải tỏa thì việc đền bù sẽ như thế nào và khi nào sẽ thực hiện quy hoạch. Trần Thu Hiền - Email: tranthuhien7@yahoo.com

Trả lời:

Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhận được câu hỏi của Bà liên quan đến việc nếu bị giải tỏa khi đất nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh thì việc đền bù sẽ như thế nào?

Sau khi xem xét, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến như sau:

Theo câu hỏi của Bà Trần Thu Hiền có nêu: “nhà nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh theo Quyết định 6180” là Quyết định số 6180/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND Thành phố phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư Dọc Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt, UBND quận Thủ Đức sẽ lập kế hoạch triển khai xây dựng các hạng mục công trình công cộng – công viên cây xanh và các tuyến đường giao thông trong đồ án. Tuỳ theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và nguồn vốn ngân sách hàng năm của địa phương, UBND quận Thủ Đức sẽ đề xuất lập dự án để đầu tư xây dựng công trình theo thứ tự ưu tiên. Do khối lượng công trình cần thiết đầu tư cần số lượng vốn rất lớn, trong khi ngân sách hàng năm của thành phố cũng như các địa phương có hạn, nên cần ưu tiên thực hiện các công trình mang tính cấp bách, trọng điểm trước (như dự án Đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi trong khu vực này). Do đó, không thể thực hiện toàn bộ các công trình công ích trong đồ án quy hoạch nêu trên trong thời gian ngắn, nên khu công viên xanh mà Bà Trần Thu Hiền có nêu, hiện nay, chưa thể xác định chính xác thời gian thực hiện.     

Về việc đền bù giải tỏa khi thực hiện các dự án này sẽ được các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định tại thời điểm thực hiện dự án. Trường hợp, Bà cần biết thêm các thông tin liên quan, đề nghị Bà liên hệ UBND quận Thủ Đức để được xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền.

Thông tin khác

Đất nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh thì việc đền bù sẽ như thế nào?
Tôi có mua miếng đất tại đường số 4 P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức năm 2012 và đã được cấp sổ hồng. Thế nhưng năm nay tôi muốn xây nhà thì được thông báo là nằm trong khu quy hoạch công viên cây xanh theo quyết định 6180.Như vậy nếu bị giải tỏa thì việc đền bù sẽ như thế nào và khi nào sẽ thực hiện quy hoạch. Trần Thu Hiền - Email: tranthuhien7@yahoo.com