KIM ĐIỀN – NGÔI NHÀ CHUNG CỦA NHỮNG CON NGƯỜI NHIỆT HUYẾT !!!
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nhà đất Công ty Bất Động Sản Kim Điền không chỉ tạo dựng được chỗ đứng ...
PHONG THỦY TRONG BẤT ĐỘNG SẢN
Theo khảo sát của Viện Phong Thủy Hoàng Gia Việt Nam, trong số 2.568 người mua bất động sản qua sàn phân phối.....