Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.99Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 105 m2
1.49Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54 m2
10.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 44 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 48 m2
11Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
1.67Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.5 m2
3.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 80 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 43 m2
7.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 70 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 64.76 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 71.5 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 55.2 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 46.8 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54 m2
1.89Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
2.08Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24.6 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 47 m2