Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
1.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
700 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x14.5 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x10 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x12 m2
1.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
1.59Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x10 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x5.5 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.34x11.6 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
620 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x10 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9.2 m2
950 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x9 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x15 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x7 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.3x9 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6x14 m2