Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.89Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51 m2
4.19Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 67.5 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
5.99Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52.5 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 42 m2
2.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.5 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 39 m2
2.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80.6 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38.5 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
13.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 98.3 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 96 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38 m2
3.58Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 27.2 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 161.5 m2
2.18Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 33 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.9 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2