Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
930 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.6 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
5.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 71.4 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 40.25 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 63 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68.5 m2
1.59Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 42 m2
8.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 64 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 65.25 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 42.5 m2
4.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 67 m2
15.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 100 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 75 m2
2.19Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 27 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 80 m2