Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
980 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 90 m2
16 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 175 m2
49Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54.75 m2
2.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44.275 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 40 m2
7 Triệu
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 20 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 20 m2
5.87Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 57.8 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 68 m2
20.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 87.5 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 124 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 157 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 157 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
3.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 41.6 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
4.49Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48.6 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48.75 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2