Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4 Triệu
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 25 m2
5.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
28Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 148 m2
3.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
7 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 24 m2
5 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 25 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72.5 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 40 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38.5 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 220.5 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 29.75 m2
8 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 81.6 m2
1.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 61.2 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
6 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 17.5 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 88 m2
250 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 100 m2
1.09Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
2.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 58 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 66 m2