Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.28Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 70.4 m2
1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 34.1 m2
1.38Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 16.5 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
1.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
950 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.8 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 75.4 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 29.7 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 28.8 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 72 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 84 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 31 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 105 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 41.6 m2
1.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 50 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 27 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52.25 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 66.7 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 81.2 m2