Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 17.5 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 88 m2
250 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 100 m2
1.09Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
2.79Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 58 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 66 m2
2.39Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
3.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 42.9 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 16.2 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 31.5 m2
2.39Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 30 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 61 m2
33 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 296 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 59.8 m2
1.62Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
1.67Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30.6 m2
2.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 105 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 55 m2
3.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
9.49Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.5 m2
20.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 93.1 m2