Bất động sản của nhân viên Mr Lâm

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 34 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 66 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 56 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
1.08Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 17.5 m2
720 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
7 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33.25 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 37 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60.4 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 33.25 m2
3.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 108 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 120 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 109 m2
6.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 70.4 m2
4.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.75 m2