Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.5x15 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
1.63Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x10 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x17 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x11 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
6 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x11 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
3 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x4 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
2.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x8.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x7 m2
2.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.8x6.5 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
30 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x16 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x25 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.38x18 m2
16.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x22 m2
4.98Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 51.25 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2