Bất động sản của nhân viên Ngọc Bích

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
13.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x20 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x16 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 11x20 m2
2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x10.5 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x15 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x16 m2
9.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
680 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x5 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x12 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x10 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.7x7 m2
9.75Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x18 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
890 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 9x4 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x17 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x9 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
950 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 8x3 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
6 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x8 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x11 m2