• Bán nhà vị trí cực đẹp mặt tiền Tôn Đản quận 4 (nở hậu).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Đản, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 6x31 m2

  Giá bán 28 Tỷ

  Bán nhà vị trí cực đẹp mặt tiền Tôn Đản quận 4 (nở hậu).

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà 3 lầu đẹp hẻm xe hơi 60 Lâm Văn Bền quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lâm Văn Bền, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.1x20 m2

  Giá bán 10 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu đẹp hẻm xe hơi 60 Lâm Văn Bền quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tân Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 5 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1806 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đẹp mặt tiền Đường số 53 quận 7 (nở hậu).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 53, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.4x12.5 m2

  Giá bán 5.8 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp mặt tiền Đường số 53 quận 7 (nở hậu).

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu (nở hậu) hẻm xe hơi 10m 903 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.2x19 m2

  Giá bán 6.2 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu (nở hậu) hẻm xe hơi 10m 903 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà 3 lầu đúc đẹp hẻm 142 Tân Mỹ quận 7 (nở hậu).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tân Mỹ , Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5x12 m2

  Giá bán 5.7 Tỷ

  Bán nhà 3 lầu đúc đẹp hẻm 142 Tân Mỹ quận 7 (nở hậu).

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 396 Dương Bá Trạc Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Dương Bá Trạc, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x9 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 396 Dương Bá Trạc Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-05-2019

 • Bán gấp nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 64 Nguyễn Khoái quận 4.

  300x200
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Khoái , Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x13 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán gấp nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 64 Nguyễn Khoái quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 16-04-2019

 • Bán nhà đẹp 3 lầu mặt tiền Đường Số 45 phường Tân Quy Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 45, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 12 Tỷ

  Bán nhà đẹp 3 lầu mặt tiền Đường Số 45 phường Tân Quy Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 14-05-2019

 • Bán lô đất hẻm 2174 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Đất Nền

  Diện tích 3.95x16 m2

  Giá bán 1.95 Tỷ

  Bán lô đất hẻm 2174 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán gấp khách sạn 5 lầu mặt tiền Đường số 1 quận 7 (định cư nước ngoài).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 1 , Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4.05x20 m2

  Giá bán 17 Tỷ

  Bán gấp khách sạn 5 lầu mặt tiền Đường số 1 quận 7 (định cư nước ngoài).

  Chi tiết Ngày đăng: 14-05-2019

 • Bán gấp nhà 2 lầu kiểu biệt thự cực đẹp hẻm xe hơi Tôn Đản quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Đản , Quận 4

  Loại Nhà biệt thự

  Diện tích 8x7 m2

  Giá bán 6.6 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu kiểu biệt thự cực đẹp hẻm xe hơi Tôn Đản quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 14-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 118 Bùi Văn Ba quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Bùi Văn Ba, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x5.5 m2

  Giá bán 1.45 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới đẹp hẻm 118 Bùi Văn Ba quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu mặt tiền Đường số 4 quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 4, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 6x3 m2

  Giá bán 1.25 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mặt tiền Đường số 4 quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán lô đất hẻm xe hơi 2581 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tân Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x16 m2

  Giá bán 2.25 Tỷ

  Bán lô đất hẻm xe hơi 2581 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm xe hơi Nguyễn Văn Quỳ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Quỳ, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 7x20 m2

  Giá bán 7.9 Tỷ

  Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm xe hơi Nguyễn Văn Quỳ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà cấp 4 đẹp hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát quận 7 (KDC Tân Thuận Nam).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 4.4x17.5 m2

  Giá bán 3.4 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 đẹp hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát quận 7 (KDC Tân Thuận Nam).

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm 4m 77 Chuyên Dùng 9 phường Phú Mỹ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Chuyên Dùng 9, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x16 m2

  Giá bán 4.1 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm 4m 77 Chuyên Dùng 9 phường Phú Mỹ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu mới 2 mặt tiền hẻm 5m Trần Xuân Soạn nối dài quận 7 (Lô Nhì).

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.5x15 m2

  Giá bán 5.7 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu mới 2 mặt tiền hẻm 5m Trần Xuân Soạn nối dài quận 7 (Lô Nhì).

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu đẹp hẻm 8m 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.7x13 m2

  Giá bán 5.5 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu đẹp hẻm 8m 502 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà giấy tay 1 lầu hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.5x5.3 m2

  Giá bán 870 Triệu

  Bán nhà giấy tay 1 lầu hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 03-04-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 52 Nguyễn Thị Thập quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x5 m2

  Giá bán 830 Triệu

  Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 52 Nguyễn Thị Thập quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đúc thật hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x8 m2

  Giá bán 980 Triệu

  Bán nhà 1 lầu đúc thật hẻm 2056 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019

 • Bán nhà mới 100% 2 lầu hẻm xe hơi 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tân Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x18 m2

  Giá bán 5.4 Tỷ

  Bán nhà mới 100% 2 lầu hẻm xe hơi 1135 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-05-2019