• Bán (hoặc cho thuê) nhà 2 lầu Đường số 10-Lý Phục Man Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 10-Lý Phục Man, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 6x19 m2

  Giá bán 9 Tỷ

  Bán (hoặc cho thuê) nhà 2 lầu Đường số 10-Lý Phục Man Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm 1942 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x10 m2

  Giá bán 2.55 Tỷ

  Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm 1942 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu Đường số 2-Phạm Hữu Lầu Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 2-Phạm Hữu Lầu, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x18 m2

  Giá bán 8.1 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu Đường số 2-Phạm Hữu Lầu Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu Đường số 7-khu TĐC Phú Mỹ Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 7-khu TĐC Phú Mỹ, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 5x18 m2

  Giá bán 7.9 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu Đường số 7-khu TĐC Phú Mỹ Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 39 đường Bùi Văn Ba Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Bùi Văn Ba, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x13 m2

  Giá bán 3.1 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 39 đường Bùi Văn Ba Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1886 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.7x11 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1886 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1333 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.1x13.5 m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1333 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bàn nhà (có phòng trọ) hẻm 156 Nguyễn Thị Thập Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5.5x13 m2

  Giá bán 4.4 Tỷ

  Bàn nhà (có phòng trọ) hẻm 156 Nguyễn Thị Thập Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi đường Hoàng Quốc Việt Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Hoàng Quốc Việt, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x16 m2

  Giá bán 7.1 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi đường Hoàng Quốc Việt Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm 24 Gò Ô Môi phường Phú Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Gò Ô Môi, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 6x9 m2

  Giá bán 4.55 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm 24 Gò Ô Môi phường Phú Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 381 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.3x11 m2

  Giá bán 4 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 381 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 29-01-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1041 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5.7x14 m2

  Giá bán 7.5 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 1041 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 52 m2

  Giá bán 3.85 Tỷ

  Bán nhà hẻm 1135 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 16-11-2018

 • Bán nhà nát (tiện xây mới) Đường 21 phường Tân Quy Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường 21, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3x17 m2

  Giá bán 6.2 Tỷ

  Bán nhà nát (tiện xây mới) Đường 21 phường Tân Quy Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm 824 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Phú Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x19 m2

  Giá bán 5.8 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm 824 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Phú Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà 1 lầu đúc hẻm xe hơi 380 Lê Văn Lương Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lê Văn Lương, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x16 m2

  Giá bán 3.8 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đúc hẻm xe hơi 380 Lê Văn Lương Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán (hoặc cho thuê) nhà 2 lầu Đường số 10-Lý Phục Man Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 10-Lý Phục Man, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 6x19 m2

  Giá bán 9 Tỷ

  Bán (hoặc cho thuê) nhà 2 lầu Đường số 10-Lý Phục Man Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 2266 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x16 m2

  Giá bán 1.96 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi 2266 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Cho thuê nhà 2 lầu mặt tiền Đường số phường Tân Quy Quận 7

  300x200
  action
  Cho thuê
  Đại diện

  Đường số , Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.6x19 m2

  Giá bán 25 Triệu

  Cho thuê nhà 2 lầu mặt tiền Đường số phường Tân Quy Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm 24 Gò Ô Môi phường Phú Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Gò Ô Môi, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 6x9 m2

  Giá bán 4.55 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm 24 Gò Ô Môi phường Phú Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 487 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x10 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 487 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi đường Hoàng Quốc Việt Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Hoàng Quốc Việt, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x16 m2

  Giá bán 7.1 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm xe hơi đường Hoàng Quốc Việt Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 67 Trần Xuân Soạn Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 4.1 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 67 Trần Xuân Soạn Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-02-2019

 • Bán nhà 1 lầu Quận 8 hẻm 125 đường Nguyễn Thị Tần Phường 2

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Tần, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x14 m2

  Giá bán 3.9 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu Quận 8 hẻm 125 đường Nguyễn Thị Tần Phường 2

  Chi tiết Ngày đăng: 23-08-2018