• Bán nhà 1 lửng,1 lầu hẻm 889 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.8x8 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán nhà 1 lửng,1 lầu hẻm 889 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 17-10-2018

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 1886 Huỳnh Tấn Phát thị trấn Nhà Bè huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 60 m2

  Giá bán 3.4 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 1886 Huỳnh Tấn Phát thị trấn Nhà Bè huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 17-10-2018

 • Bán gấp nhà mặt tiền, 2 lầu, hẻm 1041, Trần Xuân Soạn, quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 68 m2

  Giá bán 4.95 Tỷ

  Bán gấp nhà mặt tiền, 2 lầu, hẻm 1041, Trần Xuân Soạn, quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 29-09-2018

 • Bán nhà mới hẻm xe hơi 34 đường Nguyễn Duy Phường 9 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Duy, Quận 8

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.6x14 m2

  Giá bán 6.5 Tỷ

  Bán nhà mới hẻm xe hơi 34 đường Nguyễn Duy Phường 9 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 11-10-2018

 • Bán nhà 1 lầu Quận 8 hẻm 125 đường Nguyễn Thị Tần Phường 2

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Tần, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 4.5 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu Quận 8 hẻm 125 đường Nguyễn Thị Tần Phường 2

  Chi tiết Ngày đăng: 23-08-2018

 • Bán nhà cấp 4 hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x16 m2

  Giá bán 2.3 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm 803 Huỳnh Tấn Phát phường Phú Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 17-10-2018

 • Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.5x15 m2

  Giá bán 4.8 Tỷ

  Bán nhà đẹp 1 lầu hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 17-10-2018

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 33 Lý Phục Man phường Bình Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lý Phục Man, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x12 m2

  Giá bán 5.45 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 33 Lý Phục Man phường Bình Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 17-10-2018

 • Bán nhà mặt tiền hẻm 100 đường Bùi Minh Trực Phường 5 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Bùi Minh Trực, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.2x8.5 m2

  Giá bán 3.65 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền hẻm 100 đường Bùi Minh Trực Phường 5 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà hẻm Bông Sao Phường 5 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Bông Sao, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.2x9 m2

  Giá bán 3.15 Tỷ

  Bán nhà hẻm Bông Sao Phường 5 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà mặt tiền đường An Bình Phường 6 Quận 5

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  An Bình, Quận 5

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x16 m2

  Giá bán 13.6 Tỷ

  Bán nhà mặt tiền đường An Bình Phường 6 Quận 5

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 2329 Huỳnh Tấn Phát xã Phú Xuân huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.22x12 m2

  Giá bán 3.4 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu hẻm 2329 Huỳnh Tấn Phát xã Phú Xuân huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà hẻm 396 đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Dương Bá Trạc, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 2.3x4.5 m2

  Giá bán 1.25 Tỷ

  Bán nhà hẻm 396 đường Dương Bá Trạc Phường 1 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà cấp 4 hẻm 1507 đường Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Phạm Thế Hiển, Quận 8

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 3.8x15 m2

  Giá bán 2.75 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm 1507 đường Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà hẻm 1183 đường Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Phạm Thế Hiển, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.8x15.5 m2

  Giá bán 5 Tỷ

  Bán nhà hẻm 1183 đường Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 391 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.7 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 391 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà đẹp góc 2 mặt tiền hẻm 967 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.2x8.7 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà đẹp góc 2 mặt tiền hẻm 967 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán gấp nhà 2 lầu hẻm 154 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Âu Dương Lân, Quận 8

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3.15x8 m2

  Giá bán 3.15 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu hẻm 154 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 391 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5x10 m2

  Giá bán 3.3 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 391 Huỳnh Tấn Phát phường Tân Thuận Đông Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà cấp 4 hẻm xe hơi Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Thị Thập, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x20 m2

  Giá bán 6.4 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm xe hơi Nguyễn Thị Thập phường Bình Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 16-10-2018

 • Bán nhà cấp 4 hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát phường Bình Thuận Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4x14 m2

  Giá bán 3.5 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát phường Bình Thuận Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-10-2018

 • Bán nhà nát mặt tiền đường cạnh cầu Kênh Tẻ phường 4 Quận 4

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường cạnh cầu Kênh Tẻ, Quận 4

  Loại Nhà Nát

  Diện tích 6x22 m2

  Giá bán 8.8 Tỷ

  Bán nhà nát mặt tiền đường cạnh cầu Kênh Tẻ phường 4 Quận 4

  Chi tiết Ngày đăng: 15-10-2018

 • Bán gấp nhà 1 lầu hẻm 1234 đường Huỳnh Tấn Phát phường Tân Phú Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 111 m2

  Giá bán 3.95 Tỷ

  Bán gấp nhà 1 lầu hẻm 1234 đường Huỳnh Tấn Phát phường Tân Phú Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-10-2018

 • Bán nhà 1 lầu hẻm 675 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Trần Xuân Soạn, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 2.85x9 m2

  Giá bán 2.2 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm 675 Trần Xuân Soạn phường Tân Hưng Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 15-10-2018