Bất động sản của nhân viên Văn Hải

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x10 m2
3.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x8 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.6x35 m2
2.89Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x8.5 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x12 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x17 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x20 m2
24Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x30 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
20 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x7 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.2x15 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x6 m2
2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x6 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
5.32Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
13.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x10 m2
45Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 8.5x20 m2
24Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15.5 m2