Bất động sản của nhân viên Văn Hải

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
13Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x10 m2
5.98Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x7 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x11 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 3.25x15 m2
18.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
4.69Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x9 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x10 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
40 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
9.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x9 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x6 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x20 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
7.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x10 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x8 m2
10.6Tỷ
 • Loại:
 • Diện tích: 300 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà Nát
 • Diện tích: 6x22 m2
35 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x12 m2
6.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x15 m2