Bất động sản của nhân viên Bảo Anh

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 37.8 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 61 m2
11.57Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 385.5 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 60 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 40 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 87.4 m2
2.39Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 96 m2
9.15Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 56 m2
9.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 59.5 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 84 m2
11.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 80 m2
1.2Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 36 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 190 m2
22Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 126 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 53.35 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 90 m2
17.9Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 96 m2
600 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1000 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 120 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 210 m2
1.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1553 m2