Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 96 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
6.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 49.2 m2
2.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 45 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 26 m2
7.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 110 m2
2.58Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 76.5 m2
11.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 90 m2
1.47Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 23 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.36 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68.8 m2
2.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44.8 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 81.6 m2
6.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
4.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 55 m2
3Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 106 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 46.2 m2
1.99Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 26.25 m2
1.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2
5.88Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 196 m2