Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
25 Triệu
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x26 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x15 m2
5 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x4 m2
17Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 8x18 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x11 m2
40Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 1200 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56 m2
800 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x25 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8x35 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x16 m2
18 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x15 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x12 m2
27Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x32 m2
4 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.7x13 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x10 m2
6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x15 m2