Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.47Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 96 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 67 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
2.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 70 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 70 m2
4.29Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 113 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 75.4 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 27 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 80 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 48 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 62 m2
9.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 43 m2
3.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 90 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 68 m2