Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 82.5 m2
980 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.95 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
7.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 100 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.5 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 49.2 m2
3.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24.5 m2
680 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
8.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 85.25 m2
5.08Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.25 m2
975 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.5 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 201 m2
8.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 96 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2
4.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 54 m2
7Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 90 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60.2 m2
2.58Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 48 m2
1.37Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 38.4 m2