Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
12.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 115 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
1.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 24 m2
6.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 66 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 80.22 m2
2.79Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 27 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 85 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 72 m2
1.28Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 20 m2
4.38Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 90 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 58.5 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.75 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 57.5 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 51.25 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 67.5 m2
1.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 16 m2
5.95Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 90 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52 m2