Bất động sản của nhân viên Mr Thiện

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 56.25 m2
5.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 64 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 52.25 m2
7.39Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 60 m2
6.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 56.7 m2
3.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.8 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 85 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 65 m2
33 Triệu
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 296 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 64 m2
1.78Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 18 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 30.6 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 72 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 68 m2
2.78Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 27 m2
2.08Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
2.39Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 28.5 m2
3.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 42 m2
12.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 117 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 80.6 m2