Bất động sản của nhân viên Mr Quốc

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.99Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x13 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 4.1x14 m2
6.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x20 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x4.3 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x11.6 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.73x15.5 m2
13.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16.5 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x20 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
1.29Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6.5 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x7.7 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.89x12 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.6x12 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.1x19 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x19.3 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x14 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x12 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x31 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5x16 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
14.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x17 m2