Bất động sản của nhân viên Mr Quốc

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.66x9.5 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x14 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.92x22.5 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.05x9 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.92x21 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x19 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.56x8 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x14.5 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x9 m2
5.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.7x11 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.9x18 m2
10.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.9x18 m2
7.95Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x17 m2
6.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.75x12 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4.34x20 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x33 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 4x21.5 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x9 m2
4.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x17 m2
9 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x16.5 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2