Bất động sản của nhân viên Mr Quốc

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 9x24 m2
1.12Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.75x4.5 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x12 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 10x12 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x10 m2
3.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
1.58Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x11 m2
1.57Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
1.54Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x7 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x13 m2
8.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x20 m2
3.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.34x12.5 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.7x18 m2
15.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x28 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.5x14.5 m2
4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.6x11.5 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x19 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.1x12.5 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x12 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x13.5 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x6.5 m2
8.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12.5 m2