Bất động sản của nhân viên Trọng Quí

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.6x9.4 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.6x12 m2
5.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x18 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x16.5 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x7 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x5.6 m2
16.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
4.97Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14.2 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x12 m2
14Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 9x17.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 7x11 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3x23 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8.5x7 m2
1.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2x4.3 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.54x6.1 m2
14Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.3x21.8 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x21 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 10x30 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.7 m2
5.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x17 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x10 m2
7.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x17 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x13.5 m2