Bất động sản của nhân viên Trọng Quí

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x12 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x10.4 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x12 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
6.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 8x11 m2
11.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x19 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.84x8 m2
16Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 7.12x30.2 m2
1.82Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 44 m2
12.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
2.5Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3x17 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 13.4x8.8 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5.2x33 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.7x25 m2
4.87Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12.2 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x8 m2
5.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2
8.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x20 m2
14.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x18 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6.2x3.4 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.05x14 m2
5.7Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 5x18.1 m2