Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6.6x11 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x11 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.15x13 m2
25 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x10 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x15 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12 m2
12 Triệu
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x6 m2
4.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x6 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.6x12 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5.1 m2
2.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x16 m2
3.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 11 m2
4.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x12 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x11 m2
6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x27 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 10x7 m2
3.25Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.84x8 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.15x8.2 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x20 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 13x22 m2