Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6.7x17 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x15 m2
830 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x4.5 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 10x20 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x7.5 m2
1.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x20 m2
6.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.2x15 m2
4.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
6.95Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5.7x14.5 m2
1.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x5.5 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x14 m2
7.35Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 5x16 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x12.5 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x7 m2
1.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x10.5 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x12 m2
2.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8.5 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x20 m2
1.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2
10.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8 m2