Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.6x27 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
11.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x19 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 13x20 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x23 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x14 m2
3.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x21 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x20 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x12 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 5x16 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x28 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 13x22 m2
4.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x17 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x11 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x11 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x19 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 5.1x32 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x9 m2
2.8Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x14 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
6.4Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x20 m2
8.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18.5 m2