Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.4x12.5 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x8 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9.2 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x9 m2
2.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x8.35 m2
17Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8.1x26 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
13.9Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7x15 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6.7x17 m2
1.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x6.5 m2
8.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 14x15 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.1x14 m2
1.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x7 m2
25.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 12x20 m2
1.68Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.1x6 m2
1.37Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3x7 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x7.5 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
1.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x8 m2
1.48Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.2x8 m2
2.85Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.55x11 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x8 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x13 m2