Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.5x5.2 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 6x10 m2
3.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x8.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x10 m2
1.62Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2x8.4 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
18Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 9x20 m2
8.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x18 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.2x12 m2
22.5Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 4.5x31 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x20 m2
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 130 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x24 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13 m2
2.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x7 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x13 m2
8.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x18 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6.1 m2
29.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x30 m2
8.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x20 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17.5 m2
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.8x21 m2
5.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x16.5 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x20 m2