Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.1x7 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.85x15 m2
19.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 7.5x19.2 m2
8.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x22 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x10 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà trọ
 • Diện tích: 5.1x32 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6.1 m2
28Tỷ
 • Loại: Căn Hộ Cao Cấp
 • Diện tích: 8x30 m2
7.4Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17.5 m2
2.75Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x12 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 5x18 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
2.18Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.3x6 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
2.68Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8 m2
54Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 75x90 m2
2.64Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 2.75x9.61 m2
3.55Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 2097 m2
9.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
4Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.84x8 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.6x13 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x24 m2