Bất động sản của nhân viên Kim Kha

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 36 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.5 m2
990 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 19 m2
1.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 25.2 m2
2.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 40 m2
1.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
3.99Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 105 m2
1.19Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 28 m2
2.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 28.5 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.75 m2
1.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 27 m2
1.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.5 m2
1.54Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 18 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 35 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 52 m2
5.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50.4 m2
1.98Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 21 m2
790 Triệu
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 12 m2
18Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 166 m2
1.05Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 22.75 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 50 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 32 m2
1.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 24 m2
1.69Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 28.5 m2