Bất động sản của nhân viên Mr Trực

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 16x4.8 m2
3.2Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x17 m2
4.2Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x15 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 17x5 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x14 m2
4.87Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13.5 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x11 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x8 m2
5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x18 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.2x7 m2
4.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.4x17 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.9x8.7 m2
7.7Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 13x20 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.9x8.85 m2
1.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x8.2 m2
5.45Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x22 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x16 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x19 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.4x10 m2
20.6Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.07x31 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.2x20 m2
2.6Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4.7x9 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x8.5 m2
3.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 6x9 m2