Bất động sản của nhân viên Mr Trực

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
4.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.1x12 m2
3.95Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x13 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12 m2
6.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x13.5 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3x13 m2
5.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x16 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x12 m2
2.25Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x6.5 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.5x10 m2
3.6Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 4x13.5 m2
3.5Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.2x16 m2
13.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.1x32 m2
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 57 m2
4.7Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x14 m2
26Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 3.82x33 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x13 m2
4.75Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 4x17 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x14 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Cấp 4
 • Diện tích: 3.5x12 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x12.5 m2
4.1Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x12 m2
2.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.3x5.5 m2