Bất động sản của nhân viên Quốc Tuấn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 57 m2
20Tỷ
 • Loại: Đất Nền
 • Diện tích: 9.8x20 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x12 m2
8.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.5x19 m2
7.35Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.9x16 m2
4.55Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x15 m2
5.65Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
15 Triệu
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x16 m2
26Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x40 m2
4.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
4.86Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.5x12 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.3x14 m2
10Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x32 m2
6.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x13.75 m2
5.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x16.5 m2
9.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
4.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5.85x15 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 9x19 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
7.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x10 m2
10.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
5.9Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x21 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2