Bất động sản của nhân viên Quốc Tuấn

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
2.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 3.5x8 m2
17.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x25 m2
11.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.2x20 m2
6.7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x17 m2
5.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x17 m2
15.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x19.5 m2
16.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x35 m2
14.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.3x20 m2
7.3Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x17 m2
1.9Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x7 m2
2.95Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.6x10 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà Phố
 • Diện tích: 4.2x12 m2
12Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x20 m2
6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 6x14 m2
13.8Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4.5x18 m2
3.4Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.6x9 m2
3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
4.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x12 m2
12.3Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 6x25 m2
2.55Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3x9 m2
3.3Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9.5 m2
7.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18.5 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x11 m2
4.5Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 5x12 m2