Bất động sản của nhân viên Quốc Bảo

Tìm kiếm bất động sản mới nhất
3.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 5x10 m2
5.85Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.6x15 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x14 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x19 m2
10.7Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.5x20 m2
3.45Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
23Tỷ
 • Loại: Nhà biệt thự
 • Diện tích: 8x25 m2
3.15Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x9 m2
2.35Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 3.8x10 m2
12.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x23 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
20Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.6x23 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5x20 m2
7.25Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 5.1x10 m2
11Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x18 m2
7.2Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 4x13 m2
16.5Tỷ
 • Loại: Nhà mặt tiền
 • Diện tích: 8.5x19 m2
7Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x14 m2
4.17Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.1x7.5 m2
1.8Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4x5 m2
6.6Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.4x14 m2
6.2Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4.2x18 m2
4.6Tỷ
 • Loại: Nhà Hẻm
 • Diện tích: 4.4x13 m2
3.65Tỷ
 • Loại: Hẻm Xe Hơi
 • Diện tích: 4x8 m2