• Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 8m 2279 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x12 m2

  Giá bán 3.8 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 8m 2279 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5x12 m2

  Giá bán 4.5 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu mặt tiền khu Đường số (sau lưng Điện Máy Xanh) Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số-sau Điện Máy Xanh, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x18.5 m2

  Giá bán 7.5 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mặt tiền khu Đường số (sau lưng Điện Máy Xanh) Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 02-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đúc mặt tiền hẻm 63 Lưu Trọng Lư quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lưu Trọng Lư, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.6x10 m2

  Giá bán 2.95 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đúc mặt tiền hẻm 63 Lưu Trọng Lư quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm 4m 380 Lê Văn Lương quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Lê Văn Lương, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3x16 m2

  Giá bán 3.6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm 4m 380 Lê Văn Lương quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 4m 803 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x17 m2

  Giá bán 5.9 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm 4m 803 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 2177 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 5.2x10 m2

  Giá bán 4.35 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 2177 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 1979 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.6x12 m2

  Giá bán 4.8 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 1979 Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu đúc hẻm xe hơi 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát,

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x11 m2

  Giá bán 4.6 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu đúc hẻm xe hơi 458 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền Tôn Thất Thuyết quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Thất Thuyết, Quận 4

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 3.2x9 m2

  Giá bán 6.2 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu mặt tiền Tôn Thất Thuyết quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 23-05-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu đường 10m hẻm 2329 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Huyện Nhà Bè

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x12.5 m2

  Giá bán 3.85 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu đường 10m hẻm 2329 Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà cấp 4, 1 lững đẹp hẻm 1247 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Cấp 4

  Diện tích 4.55x21 m2

  Giá bán 3.95 Tỷ

  Bán nhà cấp 4, 1 lững đẹp hẻm 1247 Huỳnh Tấn Phát quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà đẹp 1 lầu đúc hẻm 8m Võ Thị Nhờ (hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát cũ) Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Võ Thị Nhờ, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4.5x11 m2

  Giá bán 4.8 Tỷ

  Bán nhà đẹp 1 lầu đúc hẻm 8m Võ Thị Nhờ (hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát cũ) Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán gấp nhà 2 lầu mới 100% mặt tiền hẻm 183F Tôn Thất Thuyết quận 4.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Tôn Thất Thuyết , Quận 4

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 5x14 m2

  Giá bán 7.8 Tỷ

  Bán gấp nhà 2 lầu mới 100% mặt tiền hẻm 183F Tôn Thất Thuyết quận 4.

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà đẹp hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.7x20 m2

  Giá bán 3.95 Tỷ

  Bán nhà đẹp hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 41 Chuyên Dùng 9 Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Chuyên Dùng 9, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x16 m2

  Giá bán 4.2 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 41 Chuyên Dùng 9 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà đẹp 2 lầu khu Vườn Điều-Đường số 10 Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 10, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 4x15 m2

  Giá bán 7.4 Tỷ

  Bán nhà đẹp 2 lầu khu Vườn Điều-Đường số 10 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 22-05-2019

 • Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 115 Phạm Hữu Lầu quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Phạm Hữu Lầu, Quận 7

  Loại Hẻm Xe Hơi

  Diện tích 3.6x14 m2

  Giá bán 4.9 Tỷ

  Bán nhà 2 lầu mới đẹp hẻm xe hơi 115 Phạm Hữu Lầu quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà đẹp 1 lầu khu Sài Gòn Mới huyện Nhà Bè

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Khu Sài Gòn Mới, Huyện Nhà Bè

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4x15 m2

  Giá bán 3.2 Tỷ

  Bán nhà đẹp 1 lầu khu Sài Gòn Mới huyện Nhà Bè

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đẹp số 136 mặt tiền Nguyễn Văn Linh quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nguyễn Văn Linh, Quận 7

  Loại Nhà mặt tiền

  Diện tích 4.5x16 m2

  Giá bán 6 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp số 136 mặt tiền Nguyễn Văn Linh quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Cho thuê biệt thự nguyên căn 2 lầu hẻm 115 Phạm Hữu Lầu quận 7.

  300x200
  action
  Cho thuê
  Đại diện

  Phạm Hữu Lầu, Quận 7

  Loại Nhà biệt thự

  Diện tích 8x22 m2

  Giá bán 30 Triệu

  Cho thuê biệt thự nguyên căn 2 lầu hẻm 115 Phạm Hữu Lầu quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà cấp 4 mới đẹp hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Huỳnh Tấn Phát, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 4.4x10.5 m2

  Giá bán 2.55 Tỷ

  Bán nhà cấp 4 mới đẹp hẻm 487 Huỳnh Tấn Phát Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà mới 1 lầu hẻm 116 Đường số 17 Quận 7

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Đường số 17, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 3x14 m2

  Giá bán 3.35 Tỷ

  Bán nhà mới 1 lầu hẻm 116 Đường số 17 Quận 7

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019

 • Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm 85 Nhánh cầu Tân Thuận 2 quận 7.

  300x200
  action
  Bán
  Đại diện

  Nhánh cầu Tân Thuận 2, Quận 7

  Loại Nhà Hẻm

  Diện tích 43 m2

  Giá bán 2.65 Tỷ

  Bán nhà 1 lầu đẹp hẻm 85 Nhánh cầu Tân Thuận 2 quận 7.

  Chi tiết Ngày đăng: 21-05-2019